Sendai Classical Music Festival 2008 トップ

Performers

Conductor

YAMASHITA KazufumiPhoto:K.Miura

YAMASHITA Kazufumi

38
& Sendai Philharmonic Orchestra
39
& Sendai Philharmonic Orchestra
41
& Sendai Junior Orchestra
100
& Sendai Philharmonic Orchestra
101
& Sendai Philharmonic Orchestra
MATSUSHITA Isao

MATSUSHITA Isao

40
& SUGA Emiko (Soprano)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
45
& Ensemble Kochi
78
& ASANO Show (Tsugaru Shamisen)
& HAYASHI Eitetsu (Taiko Drum)
82
& ARAKAWA Hiroshi (Flute)
& HAYAKAWA Risako (Harp)
MOGI Daisuke

MOGI Daisuke

85
Sendai City Symphony Orchestra
Sendai City Symphony Orchestra

Orchestra

Sendai Philharmonic Orchestra
YAMASHITA Kazufumi

YAMASHITA Kazufumi (Conductor)

Sendai Philharmonic Orchestra

Conductor:YAMASHITA Kazufumi

38
 
39
& YAMASHITA Yosuke (Piano)
100
& OIKAWA Koji (Piano)
101
& SATO Mieko (Soprano)
& SAKAMOTO Akemi (Alto)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
& OKAMURA Takao (Baryton)
MOGI Daisuke

MOGI Daisuke (Conductor)

Sendai City Symphony Orchestra

MOGI Daisuke (Conductor)
Conductor:MOGI Daisuke

85
 
86
Sendai Junior Orchestra
YAMASHITA Kazufumi

YAMASHITA Kazufumi (Conductor)

Sendai Junior Orchestra

YAMASHITA Kazufumi (Conductor)
Conductor:YAMASHITA Kazufumi

41

Chamber orchestra

Ensemble Kochi
MATSUSHITA Isao

MATSUSHITA Isao (Conductor)

Ensemble Kochi

MATSUSHITA Isao (Conductor)
Conductor:MATSUSHITA Isao

40
& SUGA Emiko (Soprano)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
78
& ASANO Show (Tsugaru Shamisen)
& HAYASHI Eitetsu (Taiko Drum)
82
& ARAKAWA Hiroshi (Flute)
& HAYAKAWA Risako (Harp)

Brass ensemble

Siena Wind Orchestra
MATSUNUMA Toshihiko

MATSUNUMA Toshihiko (Conductor)

Siena Wind Orchestra

Conductor:MATSUNUMA Toshihiko

14
Siena24
21
Siena flutes
22
Siena Brass5
23
Siena Saxphone Quartet
61
Siena flutes
62
Siena Brass5
90
Siena Saxphone Quartet

String ensemble

Sen-Cla Four Seasons Ensemble

Sen-Cla Four Seasons Ensemble

URUSHIHARA Keiko
DENDA Masahide
MIYAZAKI Hiroshi
Nestor Rodriguez
OGAWA Yukiko
YAMAMOTO Takahito
KOIKE Madoka
SASAKI Masashi
HASEGAWA Motoi
HARADA Tetsuo
KITAMURA Yasushi
MURAKAMI Mitsushi
UMETSU Mikiko

5
& URUSHIHARA Keiko

Ensemble

Ongakukobo104Photo:Kohei Take

Ongakukobo104

SUZUKI Shigeru(Oboe)
MISHINA Seiji(Percussion)
SASAKI Yasushi(Percussion)
KIKUCHI Kosuke(Trombone)
MOCHIDA Makoto(Violin)
YAMAMOTO Takahito(Violin)
SUWABE Yuri(Contrabass)
NAKA Junko(Marimba)
ASAKURA Kae(Marimba)

50

Ancient Instrument Band

TABLATURA

TABLATURA

TSUNODA Takashi
TASAKI Mizuhiro
KONDOH Ikuo
EZAKI koji
YAMAZAKI Masashi

60
 
76
 
77
& HATANO Mutsumi (Mezzo Soprano)

Wood Ensemble

ENSEMBLE DEARUTOARUDE

ENSEMBLE DEARUTOARUDE

YOSHIOKA Akari(Flute)
SHOJI Satoshi(Oboe)
KUSAKARI Maki(Clarinet)
OSAWA Masao(Fagott)

30
& KAMIJIMA Natsuko (Poet, Recitation)
31
& KAMIJIMA Natsuko (Poet, Recitation)
51
& TANIKAWA Shuntaro (Poet, Recitation)
52
& TANIKAWA Shuntaro (Poet, Recitation)

String Quartet

Sereno String Quartet

Sereno String Quartet

NISHIE Tatsuo(Violin)
OGAWA Yukiko(Violin)
SASAKI Masashi(Violin)
HARADA Tetsuo(Cello)

74
 
75

Violin

URUSHIHARA Keiko
SUSEKI Hiroko

SUSEKI Hiroko

URUSHIHARA Keiko

5
Sen-Cla Four Seasons Ensemble
58
& SUSEKI Hiroko (Piano)
98
& SUSEKI Hiroko (Piano)
DENDA Masahide
TAKEI Miki

TAKEI Miki

DENDA Masahide

5
Sen-Cla Four Seasons Ensemble
73
& TAKEI Miki (Piano)
NISHIE Tatsuo
SAKANO Itsuko

SAKANO Itsuko

NISHIE Tatsuo

27
& SAKANO Itsuko (Piano)
81
& SAKANO Itsuko (Piano)
74
Sereno String Quartet
75
Sereno String Quartet
MATSUYAMA SaekaPhoto:Christian Steiner

MATSUYAMA Saeka 

1
& TSUDA Yuya (Piano)
80
& TSUDA Yuya (Piano)
YASUNAGA ToruPhoto:P.Adamik

YASUNAGA Toru

2
& ICHINO Ayumi (Piano)
3
& ICHINO Ayumi (Piano)
66
& ICHINO Ayumi (Piano)
67
& ICHINO Ayumi (Piano)

Viola

SASAKI Masashi
KAMIYA Asako

KAMIYA Asako

TODA Atsushi

TODA Atsushi

SASAKI Masashi

5
Sen-Cla Four Seasons Ensemble
8
& TODA Atsushi (Flute)
& KAMIYA Asako (harp)
74
Sereno String Quartet
75
Sereno String Quartet

Cello

HASEGAWA YokoPhoto provided by:Victor Entertainment

HASEGAWA Yoko

7
& TERASHIMA Rikuya (Piano)
46
& TERASHIMA Rikuya (Piano)
83
& TERASHIMA Rikuya (Piano)
25
& FUKUDA Shin-ichi (Guitar)
HARADA Tetsuo
WASHIMIYA Miyuki

WASHIMIYA Miyuki

HARADA Tetsuo

5
Sen-Cla Four Seasons Ensemble
13
& WASHIMIYA Miyuki (Piano)
74
Sereno String Quartet
75
Sereno String Quartet
FUJIWARA Mari
KURATO Teru

KURATO Teru

FUJIWARA Mari

68
& KURATO Teru (Piano)
93
& KURATO Teru (Piano)
99
 

Guitar

FUKUDA Shin-ichi

FUKUDA Shin-ichi

6
 
70
 
89
 
25
& HASEGAWA Yoko (Cello)

The 19th century Guitar

TSUNODA TakashiPhoto:Yuriko Takagi

TSUNODA Takashi

34
& HATANO Mutsumi (Mezzo Soprano)
35
& HATANO Mutsumi (Mezzo Soprano)
60
 
76
TABLATURA
77
TABLATURA

Piano

ICHINO Ayumi (Piano)Photo:P.Adamik

ICHINO Ayumi

2
& YASUNAGA Toru (Violin)
3
& YASUNAGA Toru (Violin)
66
& YASUNAGA Toru (Violin)
67
& YASUNAGA Toru (Violin)
Irina MEJOUEVA

Irina MEJOUEVA

69
 
97
OIKAWA KojiPhoto:Yuji Hori

OIKAWA Koji

100
& Sendai Philharmonic Orchestra
OGURA Keiko

OGURA Keiko

16
 
17
 
20
 
56
 
57
Georg Friedrich SCHENCK

Georg Friedrich SCHENCK

18
 
72
 
88
& MIKI Mie (Accordion)
TAKAHASHI Yujiillustration by:YAGYU Genichiro

TAKAHASHI Yuji

47
 
48
 
36
& OKAMURA Takao (Bass/Baritone)
37
& OKAMURA Takao (Bass/Baritone)
TAN Xiaotang

TAN Xiaotang

26
 
28
CHIBA Akiko

CHIBA Akiko

65
CHIBA Machiko (Navigation)
TSUDA Yuya

TSUDA Yuya

1
& MATSUYAMA Saeka (Violin)
79
Ensemble Kochi
80
& MATSUYAMA Saeka (Violin)
TERASHIMA RikuyaPhoto:WATANABE Chikara

TERASHIMA Rikuya

7
& HASEGAWA Yoko (Cello)
46
& HASEGAWA Yoko (Cello)
83
& HASEGAWA Yoko (Cello)
15
& ARAKAWA Hiroshi (Flute)
NAKAGAWA Yoshihiko

NAKAGAWA Yoshihiko

95
YAMASHITA YosukePhoto:Akihiko Sonoda

YAMASHITA Yosuke

39
& Sendai Philharmonic Orchestra
42
 
43

Flute

ARAKAWA Hiroshi
TERASHIMA Rikuya

TERASHIMA Rikuya
Photo:WATANABE Chikara

ARAKAWA Hiroshi

15
& TERASHIMA Rikuya (Piano)
82
& Ensemble Kochi
& HAYAKAWA Risako (Harp)

Oboe

NISHIZAWA Kiyohiro
OHORI Setsuko

OHORI Setsuko

NISHIZAWA Kiyohiro

33
& OHORI Setsuko (Piano)

Clarinet

AKASAKA Tatsuzo
URAKABE Shinji

URAKABE Shinji
Photo:SHINOHARA Eiji

AKASAKA Tatsuzo

32
& URAKABE Shinji (Piano)
71
& URAKABE Shinji (Piano)
96
& URAKABE Shinji (Piano)

Sacsforn

SUGAWA Nobuya
KATO Masanori

KATO Masanori

SUGAWA Nobuya

91
& KATO Masanori (Piano)
92
& KATO Masanori (Piano)

Horn

MATSUZAKI Yutaka
HIROUMI Shigeko

HIROUMI Shigeko

MATSUZAKI Yutaka

63
& HIROUMI Shigeko (Piano)
84
& HIROUMI Shigeko (Piano)

Tsugaru Shamisen

ASANO Show
Odashimaryu Jr.

Odashimaryu Jr.

ASANO Show

64
Guest: Odashimaryu Jr.
78
& Ensemble Kochi

Harp

HAYAKAWA Risako
TAKESHIMA Satoshi

TAKESHIMA Satoshi
Photo:OOKUBO Michiharu

HAYAKAWA Risako

82
& Ensemble Kochi
& ARAKAWA Hiroshi (Flute)
87
& TAKESHIMA Satoshi (Marimba)

Taiko Drum

HAYASHI Eitetsu
UEDA Shuichiro

UEDA Shuichiro

TASHIRO Makoto

TASHIRO Makoto

HAYASHI Eitetsu

11
 
12
 
87
& Ensemble Kochi

Accordion

MIKI MiePhoto:MOCHIZUKI Takashi

MIKI Mie

55
 
88
& Georg Friedrich SCHENCK (Piano)

Vocal music

SATO Mieko
KAWAHARA Tadayuki

KAWAHARA Tadayuki

SATO Mieko

29
& KAWAHARA Tadayuki (Piano)
101
& Sendai Philharmonic Orchestra
101
& SAKAMOTO Akemi (Alto)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
& OKAMURA Takao (Baritone)
SAMEJIMA YumikoPhoto provided by: Columbia Music Entertainment
Helmut DEUTSCH

Helmut DEUTSCH

SAMEJIMA Yumiko

4
& Helmut DEUTSCH (Piano)
44
& Helmut DEUTSCH (Piano)
SUGA Emiko
NAKANISHI Akane

NAKANISHI Akane

SUGA Emiko

40
& Ensemble Kochi
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
94
& NAKANISHI Akane (Piano)
SAKAMOTO AkemiPhoto:MIURA Okikazu
TADA Satoko

TADA Satoko

SAKAMOTO Akemi

19
& TADA Satoko (Piano)
59
& TADA Satoko (Piano)
101
& Sendai Philharmonic Orchestra
& SATO Mieko (Soprano)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
& OKAMURA Takao (Baritone)
HATANO MutsumiPhoto:Yuriko Takagi

HATANO Mutsumi

34
& TSUNODA Takashi (19th century Guitar)
35
& TSUNODA Takashi (19th century Guitar)
77
& TABLATURA
CHUBACHI Satoshi

CHUBACHI Satoshi

40
& Ensemble Kochi
& SUGA Emiko (Soprano)
101
& Sendai Philharmonic Orchestra
& SATO Mieko (Soprano)
& SAKAMOTO Akemi (Alto)
& OKAMURA Takao (Baritone)
Kyu Won HAN
EZAWA Takayuki

EZAWA Takayuki

Kyu Won HAN

24
& EZAWA Takayuki (Piano)
49
& EZAWA Takayuki (Piano)
OKAMURA Takao

OKAMURA Takao

36
& TAKAHASHI Yuji (Piano)
37
& TAKAHASHI Yuji (Piano)
101
& Sendai Philharmonic Orchestra
& SATO Mieko (Soprano)
& SAKAMOTO Akemi (Alto)
& CHUBACHI Satoshi (Tenor)
HAYASHI Nozomu
TANABE Izumi

TANABE Izumi
Photo:K. Endo

GOMI Kozue

GOMI Kozue

HAYASHI Nozomu

9
& TANABE Izumi (Mezzo Soprano)
& GOMI Kozue (Piano)
10
& TANABE Izumi (Mezzo Soprano)
& GOMI Kozue (Piano)

Words and Music

TANIKAWA Shuntaro
TANIKAWA Kensaku

TANIKAWA Kensaku
Photo:RURIKO AOYAMA

TANIKAWA Shuntaro(Poet)

51
& TANIKAWA Kensaku (Composition/Piano)
& ENSEMBLE DEARUTOARUDE (Wood Ensemble)
52
& TANIKAWA Kensaku (Composition/Piano)
& ENSEMBLE DEARUTOARUDE (Wood Ensemble)
TAWARA Machi
AKIKAWA Tetsuya

AKIKAWA Tetsuya

MITSU

MITSU

TAWARA Machi(Poet)

53
& AKIKAWA Tetsuya (Narration & Vocal)
& MITSU (Guitar)
54
& AKIKAWA Tetsuya (Narration & Vocal)
& MITSU (Guitar)